Dlaczego warto rozpocząć studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu?

Wyższa Szkoła Handlowa (WSH)
Kształcimy dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu powstała w 1997 roku jako jedna z pierwszych prywatnych szkół we Wrocławiu. Jej misją zawsze było "kształcenie dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie”. Zgodnie z tym mottem, główny nacisk kładzie się na języki obce i wykłady w języku angielskim, jak również na współpracę z przedstawicielem biznesu.

WSH ma zaszczyt być najlepszą niepubliczną szkołą biznesu na Dolnym Śląsku i jedną z najbardziej umiędzynarodowionych w regionie, co zostało potwierdzone przez najnowsze rankingi edukacyjne. Uczelnia gości największą liczbę zagranicznych studentów co roku, głównie ze względu na profesjonalny program studiów w języku angielskim, opracowany specjalnie dla studentów Erasmusa.

Nasza Uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie, w trybie dziennym i zaocznym. W ofercie znajduje się pięć programów licencjackich: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Informatyka. Mamy również dwa programy magisterskie – na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Ponadto oferujemy 25 różnych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz turystyki i rekreacji.

Wśród naszej kadry dydaktycznej mamy wybitnych anglojęzycznych wykładowców, praktyków i trenerów. Nasi naukowcy biorą udział w programach szkoleń i wizyt studyjnych w wiodących ośrodkach akademickich w Europie i USA. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest członkiem prestiżowych organizacji międzynarodowych: CEEMAN i AACSB.

W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Handlowa dołączyła do Grupy Uczelni Vistula. W wyniku tej fuzji stworzyliśmy ośrodek badawczy o bardzo dużym potencjale: kształcimy prawie 7000 studentów, oferujemy 30 kierunków studiów licencjackich i magisterskich, 3 programy MBA, studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych.

Przewaga praktyki nad teorią
Studia MBA uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych na świecie. Decyzja o podjęciu studiów pozwala poszerzyć kwalifikacje, stwarza nowe możliwości zatrudnienia i ułatwia zmianę ścieżki kariery zawodowej.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów, specjalistów w swojej dziedzinie oraz zaproszonych gości, którymi są znani liderzy biznesu. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale nabywają praktyczne umiejętności i są zachęcani do bieżącego i skutecznego zastosowania przekazanej im wiedzy oraz umiejętności w swoim miejscu pracy.

Akredytacje
Chcąc podkreślić, że Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu spełnia wymogi najwyższej jakości w edukacji, dołączyliśmy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych systemów akredytacji uczelni biznesowych – AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Poza tym jesteśmy członkiem CEEMAN (Central and East European Management Development Association), utworzonej w celu wspierania rozwoju gospodarki i edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej.


Elitarność i prestiż
Podjęcie studiów we Wrocławiu stwarza ogromne możliwości. Wrocław jest miastem, które przyciąga duże firmy i zagranicznych inwestorów. Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej to nowoczesny, dobrze wyposażony budynek z multimedialną aulą i pracowniami komputerowymi, bogato zaopatrzoną biblioteką, dostępem do bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz dużym parkingiem.
Studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu mają wymiar elitarny. Nasza uczelnia jest najlepszą szkołą biznesową na Dolnym Śląsku i najbardziej umiędzynarodowioną szkołą w regionie. Kształcimy przyszłych menedżerów i liderów biznesu. Uczymy, jak odnieść sukces, jednocześnie pozostając sobą.

O naszym Programie MBA

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu we współpracy z wysokiej klasy specjalistami ze świata nauki i biznesu stworzyła zupełnie unikalną ofertę najwyższej jakości programu MBA, dopasowaną do potrzeb współczesnych studentów i najlepszych standardów:

 • Program studiów obejmuje ponad 500 godzin intensywnych i interaktywnych zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, projektów, analiz przypadków biznesowych, symulacji i spotkań ze znanymi liderami biznesu.
 • Studia realizowane są we współpracy z zagranicznym partnerem o uznanej światowej reputacji – Leipzig Graduate School of Management (wersja angielska) oraz Wrocławskim Parkiem Przemysłowym i WSSE Invest-Park (wersja polska).
 • Studenci otrzymują stopień magistra zarządzania oraz dyplom ukończenia podyplomowych studiów MBA.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która posiada specjalistyczne doświadczenie z różnych dziedzin biznesu – wykładowcami są praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych dziedzinach, również na arenie międzynarodowej.
 • Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, co pozwala studentom na jednoczesny rozwój zawodowy I wykorzystanie zdobytej wiedzy I umiejętności w rozwiązywaniu problemów firm i korporacji.
 • Duży nacisk kładzie się na pracę zespołową, przewagę praktyki nad teorią oraz holistyczne podejście do wiedzy i jej efektywnego wykorzystania w rozwiązywaniu problemów organizacji.
 • Nasi studenci pochodzą z różnych krajów i kultur, a przede wszystkim z różnych sektorów biznesu, co przez swoją różnorodność wnosi do programu całkiem nową jakość i świeżość spojrzenia na różne aspekty biznesu.
 • Uczą się oni od siebie nawzajem, dzieląc się swoim doświadczeniem, a także budując sieć cennych kontaktów zawodowych, które mogą trwać przez całe życie.
 • Nauczanie w małych, kameralnych grupach pewnością tworzy lepszy efekt uczenia się w niepowtarzalnej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów i integracji.

O nas

Szukamy następnego pokolenia liderów biznesu – ludzi, którzy nie boją się wyrażać swoich poglądów, wiedzą, dokąd idą, mają energię i zdeterminowanie, aby tam dotrzeć. Poszukujemy osób, które nie tylko będą czerpać korzyści z naszego program, ale też dadzą dużo od siebie i przyczynią się do jego rozwoju.

Jeśli rozważasz podjęcie studiów MBA, to oznacza, że szukasz znaczącego impulsu, żeby rozwinąć swoją karierę zawodową. Nasza uczelnia chce być częścią Twojego przyszłego sukcesu, na osiągnięcie którego będzie pracować cały nasz zespół MBA w trakcie realizacji programu. Chcemy dać Ci najważniejsze narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać, aby zbudować swój własny sukces.

MBA da Ci możliwość konkurowania o pracę na najwyższym poziomie, w różnych dziadzinach biznesu. Dzięki nienagannej reputacji i wartościowym relacjom ze światem biznesu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zapewni Ci przewagę konkurencyjną w poszukiwaniu kariery, która pozwoli Ci się spełnić w każdym calu.

Nasz Program MBA ma jedną kluczową przewagę, która dystansuje go od innych programów tego typu: jego celem jest nadążanie za rozwojem nowoczesnej gospodarki. Wykorzystując praktyczne szkolenia, nowoczesne metody zarządzania i rozwiązywania problemów, a także stosując integracyjne podejście do nauczania biznesu, ciągle odkrywamy nowe sposoby rozwiązywania problemów biznesowych na arenie międzynarodowej.

Nasza wizja

MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu ma pomagać studentom budować silne fundamenty kariery poprzez najlepszą edukację. Uczelnia dąży do zapewniania jednej z najbardziej wartościowych kwalifikacji biznesowych.

Nasza misja

Misją MBA w WSH jest stać się programem MBA pierwszego wyboru dla najlepszych studentów pragnących osiągnąć najwyższe standardy.

Nasz cel

W świetle wyżej wymienionych przesłanek, głównym celem programu MBA w WSH jest kształcenie przyszłych menedżerów i specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom 21 wieku. Naszym celem jest kreowanie skutecznych i odpowiedzialnych profesjonalistów posiadających umiejętności i pewność siebie, by osiągnąć wyższe stanowiska kierownicze i rozwijać umiejętności niezbędne, aby realizować się w roli prawdziwego lidera.

Dlaczego warto studiować MBA?

• Tytuł Master of Business Administration jest uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i pożądanych tytułów zawodowych na świecie.

• MBA to najbardziej wartościowa kwalifikacja biznesowa na świecie, która może przyspieszyć Twoją karierę, przygotować Cię na awans lub ułatwić całkowitą zmianę kariery, co wiąże się z większą odpowiedzialnością i wynagrodzeniem.

• Rozpoczęcie Programu MBA to życiowa decyzja, która może otworzyć dla Ciebie różnego rodzaju możliwości zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, które nie byłyby dostępne dla Ciebie bez ukończenia studiów MBA.

• Studenci programów MBA uczą się teorii i zastosowania zasad biznesowych w zarządzaniu. Ten rodzaj studiów wyposaża studentów w interdyscyplinarną wiedzę, która mogą być stosowana w różnych realnych sytuacjach biznesowych.

• Programy MBA oferują edukację w zakresie ogólnego zarządzania wraz z bardziej wyspecjalizowanymi elementami programu nauczania. Ponieważ tego rodzaju edukacja jest adekwatna dla wszystkich branż i sektorów, jest ona wartościowa niezależnie od kariery, która jest realizowana po ukończeniu studiów.

• Ponieważ dzisiejsza rzeczywistość biznesu staje się coraz bardziej złożona, zróżnicowana i wymagająca, dyplom MBA jest niemal koniecznością we współczesnym świecie biznesu.

• Uzyskanie dyplomu MBA przyniesie Ci korzyści w wielu dziedzinach życia. Zasadnicze wartości, które niosą ze sobą studia MBA to:

-rozwój osobisty,
-różnorodność możliwości,
-szerokie doświadczenie,
-prestiż i uznanie,
-wartość monetarna,
-sieć kontaktów biznesowych,
-umiejętności komunikacyjne,
-możliwość uczenia się od najlepszych.


Dlaczego studia MBA w WSH?

PROGRAM W TRYBIE ZAOCZNYM

 • Zajęcia odbywają się co drugi weekend (soboty i niedziele) od 8.00 do 17.00 z przerwą na lunch.
 • Charakter programu w niepełnym wymiarze godzin pozwala studentom pozostać w pełni czynnymi zawodowo, a jednocześnie skutecznie i natychmiastowo stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w aktualnym środowisku pracy

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również nabywają praktyczne umiejętności podczas zajęć prowadzonych przez profesjonalistów, specjalistów i zaproszonych gości – znanych liderów biznesu.
 • Zajęcia MBA pozwalają na zdobywanie prawdziwego praktycznego doświadczenia poprzez analizę różnych studiów przypadków, rzeczywistych lub hipotetycznych scenariuszy biznesowych oraz aktualnych wydarzeń i pojawiających się możliwości w dzisiejszym świecie biznesu.

BOGATY PROGRAM

 • Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych sesji wykładowych, pracy w grupach, case studies i mentoringu, co pozwala na uzyskanie z programu MBA jak najwięcej poprzez wyspecjalizowanie się w dziedzinach, które wymagają indywidualnego skupienia się i rozwoju.
 • Program obejmuje moduły, takie jak podstawy biznesu, przywództwo i umiejętności zarządzania, międzynarodowe wyzwania, zarządzanie inwestorami, klientami i pracownikami, zarządzanie nowymi przedsięwzięciami i rozwojem oraz zarządzanie globalnym społeczeństwem.

UZNANI WYKŁADOWCY

 • Światowej klasy kadra wykładająca na studiach MBA na naszej uczelni została skrupulatnie dobrana i stanowi ona grupę specjalistów głęboko zaangażowanych w sukces studentów.
 • Nasi wykładowcy są ściśle związani z praktyką gospodarczą na rynku polskim i międzynarodowym, specjalizują się w różnych dziedzinach biznesu i doskonale znają się na jego uwarunkowaniach światowych.

SILNI PARTNERZY

 • Partnerem strategicznym WSH jest Leipzig Graduate School of Management (HHL), bardzo znana I prestiżowa uczelnia, która została założona w roku 1898 (obecnie Top 3 in Germany).
 • Partnerem polskojęzycznej edycji MBA są: Wrocławski Park Przemysłowy i WSSE “Invest-Park”.

AKREDYTACJA

 • Chcąc podkreślić swoje dążenia do najwyższej jakości w edukacji, WSH dołączyła do najbardziej rozpoznawalnego w świecie systemu akredytacji (najstarszego na świecie) – amerykańskiego systemu AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
 • Nasza uczelnia jest również członkiem organizacji CEEMAN (Central and East European Management Development Association), która powstała w celu przyspieszenia wzrostu jakości w rozwoju zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej.

ELITARNOŚĆ I PRESTIŻ

 • Wybór studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu ma wymiar elitarności i ekskluzywności. Nasza uczelnia jest najlepszą uczelnią biznesu na Dolnym Śląsku i najbardziej międzynarodową uczelnią w regionie. Jest prestiżową uczelnią prywatną, która zaangażowana jest w kształcenie przyszłych liderów i uczy, jak osiągnąć sukces.
 • Studiowanie we Wrocławiu stworzy dla Ciebie ogromne możliwości – Wrocław jest szybko rozwijającym się miastem, które jest coraz bardziej atrakcyjne dla dużych firm i przyciąga zagranicznych inwestorów. Wrocław jest najlepszym miejscem dla absolwentów – jest uważany za najbardziej atrakcyjne polskie miasto dla osób, które ukończyły studia wyższe.

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu gości co roku największą liczbę zagranicznych studentów, głównie ze względu na ofertę programu w języku angielskim opracowaną specjalnie dla studentów międzynarodowych.
 • Prawie połowa naszych studentów International MBA, a także prawie połowa naszych wykładowców MBA to cudzoziemcy – takie połączenie profesjonalistów z całego świata gwarantuje sukces w międzykulturowym podejściu do biznesu.

NOWOCZESNE WARUNKI STUDIOWANIA

 • Lokalizacja naszej uczelni jest jej głównym atutem – jest to jeden z najlepszych obiektów szkół biznesu we Wrocławiu, który położony jest w niewielkiej odległości od centrum miasta.
 • Jeśli zdecydujesz się zrealizować MBA z nami, będziesz studiować w dobrze wyposażonym nowoczesnym budynku z aulą multimedialną i pracowniami komputerowymi, dostępem do Internetu i bezpłatnym dostępem do Wi-Fi na terenie kampusu, obszernymi zasobami bibliotecznymi oraz przestronnym parkingiem.

Dla kogo studia MBA w WSH?

Nasz Program MBA w niepełnym wymiarze czasu jest specjalnie zaprojektowany dla wysokiej klasy profesjonalistów będących w połowie swojej kariery zawodowej, którzy chcą uzupełnić i wzbogacić swoje wcześniejsze wykształcenie oraz doświadczenie poprzez zdobywanie najnowocześniejszej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w aspekcie międzynarodowym. Jest on skierowany do osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują bardziej profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających dalszy rozwój ich kariery. Studia MBA są odpowiednie dla ludzi, którzy chcą mieć możliwość osiągnięcia zupełnie nowego celu zawodowego lub dla tych, którzy chcą rozwijać swoją obecną karierę.

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information